นักวิจัยท้องถิ่น #เทศบาลตำบลเมืองแก


ใ ค ร ๆ ก็ ท ำ วิ จั ย ไ ด้

  • 03/03/2019 16:15

ปลัดนักพัฒนาจากเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สุรศักดิ์ สิงหาร หรือที่ชาวบ้านย่านนั้นเรียกกันติดปากว่า “ป.เช่” เข้าร่วมในกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพราะต้องการความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานกับชุมชน

Read More